توهین چیست؟

توهین یعنی سبک شمردن و خوار کردن و احترام یعنی بزرگ داشتن. همه از کوچک شدن متنفرند. اما اگر واقعیتی را در مورد من بگویند که من باید بابت آن شرمگین باشم توهین است؟ آیا اگر افکار و آرمانهای مرا نقد کنند توهین کرده‌اند؟

اینکه من پایم را در عین خستگی و درد جلوی بزرگ‌تردراز نکنم توهین آن شخص بزرگ‌تر است به من یا احترام من به اوست؟ چرا باید احترام به خود را در معذب بودن دیگران بدانیم. چرا من فقط وقتی دیگران عذاب بکشند و راحت و آسوده نباشند باید حس کنم که به من احترام گذاشته‌اند؟

اینکه من لباس راحت نپوشم و آزاد نباشم توهین دیگران است به من یا سبک شمردن آنهاست از جانب من؟ یا اینکه من اگر در عین گرمای هوا لباس پوشیده بپوشم آزار دیگران است نسبت به من؟

فکر کنم باید قدری دربارۀ مصادیق سنتی اخلاقی که آنتیک بودن آنها باعث می‌شود به آنها دست نزنیم مبادا که ترکی بردارند بازنگری کنیم.

آیا پسری که پدرش را تو خطاب می‌کند اما با عشق بسیار در هنگام پیری از او نگهداری می‌کند به او احترام گذاشته است یا آنکه شما خطاب می‌کند اما ماه‌به‌ماه در خانۀ سالمندان به او سر نمی‌زند؟

به نظر می‌رسد ملاک واقعی‌تر برای تشخیص رفتار خوب از بد به جای چسباندن برچسب توهین یا احترام به کار یا گفتۀ انسانها این است که آزار دیدن و آسیب خوردن مخاطب را بسنجیم. آن رفتار یا سخن مرا غیر اخلاقی بدانید که آزار یا آسیبی از آن متوجه دیگری می‌شود. با چنین تعریفی از میان کشیدن یک کاریکاتور که به شخصیتی تاریخی می‌پردازد و کشتن انسانها اولی کار ناشایستی نیست اما دومی هست. اولی کاری است که از هنرمند کاریکاتوریست برمی‌آید و دومی از دست وحشی تروریست. برای نامتمدنانی که از هنر و اندیشه درکی ندارند کاریکاتور یک نقاشی مسخره است به قصد تمسخر اما ما عادتاً بلدیم که با دیدن کاریکاتور فوراً به معنای پنهان پشت آن فکر کنیم.

اینکه تا کسی حرفی زد که به تصاویر ذهنی آرمانی ما خدشه‌ای وارد می‌کند آن را توهین بدانیم تنها فرونشاندن عطش سیری‌ناپذیر ماست برای نخوت و تکبر. توهینی که داعشی‌ها به پیامبر اسلام کردند کم نیست چرا که بسیاری انسان متمدن در گوشه و کنار دنیا کسی را که پیروانی وحشی دارد از این پس کوچک خواهند شمرد ...

/ 3 نظر / 28 بازدید

دقيقا" [نگران]

چرا وقتی می دونیم با کشیدن کاریکاتوری احساسات و خشم میلیون ها نفر برانگیخته خواهد شد، باز هم این کار رو انجام می دیم!هدف تنها ادای هنر و اجرای منطق حاکم بر مفهوم آزادی است؟! خوب آن است که مرز باریک در ترسیم هنر فقط با هنجارهای تعریف شده در جامعه خودمان مطابقت نداشته باشه و احترام در معنای به یاد داشتن دیگرانی که با ما تفاوت دارند نیز باشد فارغ از گروه ها و نهضت هایی که درمیان آن قوم بیرق سیاه غلط اندازی در دست دارند

مينا

بله كاملن با حرفاتون موافقم