خلیج فارس ... خلیج عرب

در بارۀ شعارزدگی و سطحی بودن خیلی از ایران‌پرستای دوآتیشه باید بگم که یه نمونه‌اش رو از وقتی سراغ دارم که کلی سر و صدا راه افتاده بود در مورد اینکه احمدی‌نژاد رفته در اجلاسی شرکت کرده که بالای سرش نوشته بودن خلیج عربی. ولوله‌ای برپا بود. ای‌میلها بود که می‌آمد؛ یادداشتها بود که در شبکه‌های اجتماعی نوشته می‌شد. خلاصه هیاهویی شده بود. اما یکی از این حضرات آن قدر از شعارزدگی فاصله نداشت یا سوادش قد نمی‌داد که قدری دقت کند که آیا این یک گفته اساسا معنایی دارد یا نه. آیا «العربیه» واقعا به معنای عربی آن هم به عنوان صفتی برای خلیج است؟ شاید اگر یکی از آنها از معلم عربی دبیرستان خود به یاد داشت که:

در زبان عربی با جمع مکسر غیرعاقل معاملۀ مفرد مؤنث می‌شود، می‌فهمید که «العربیه» به «دُوَل» برمی‌گردد نه به «الخلیج» ...

البته من فکر می کنم هرچند باید مطابق نام‌گذاری رسمی بین‌المللی، این خلیج، در آثار و اسناد علمی و بین‌المللی «خلیج فارس» نامیده شود اما هیچ کس حق ندارد به دیگری بگوید که خانه‌اش را چه بنامد. عربهایی که مسکنشان خلیج فارس است بین خودشان هرچه دوست داشته باشند می‌توانند خانۀ امروزین خود را بنامند ...

/ 1 نظر / 18 بازدید

البته اینکه بین خودشون هر اسمی بخوان بذارن یه چیزیه و اینکه این اسم و تو نقشه ها و مجامع بسطش بدن یه چیز دیگه است.....